O nás

Jsme rodiče dětí s hendikepem, v roce 2009 jsme založili Občanské sdružení Terezka z.s. a to z důvodů nedostatku možností rozvoje našich dětí. V současné době nám děti postupně dospívají, končí speciální školy a možnost jejich uplatnění a zapojení do společnosti je v okolí minimální, hlavně pokud se jedná o lidi s kombinovaným postižením.

Jelikož jsme kreativní lidé, rádi spolupracujeme a pomáháme druhým, rozhodli jsme se založit sociální podnik se zaměřením na jeden z problémů současné společnosti, čímž je nedostatek aktivního odpočinku, odvedení dětí od počítačů spolu se zlepšením vztahů v rodině. Naše předsedkyně spolu s rodinou vlastní rodinný dům v Pravčicích a okolní pozemky. V rámci činnosti sdružení jsme pořídili vybavení na tvoření z korálků, keramické hlíny, skla (Tiffany technika), svíček, proutí a z různých druhů papíru a plastů. Spolupracující fyzická osoba vlastní mimo jiné zařízení stolařské a zámečnické dílny a patří mezi zakladatele sdružení. Naše kreativita a skutečnost, že vlastníme stroje, nástroje a další zařízení k mnoha technikám tvoření a že máme vybavení stolařské a zámečnické dílny, samozřejmě nezůstala utajena našim známým a jejich známým, takže domeček naší předsedkyně, který v rámci činnosti sdružení využíváme, samozřejmě i pro dílničky, se postupně mění v místo pro tvoření, kde v kuchyni a sní spojeném pokoji probíhá výroba keramiky, bižuterie, svíček a košíků, atd.. Domácí dílna již pro tvoření ze dřeva a jiných materiálů taky nestačí a postupně se činnosti roztahují do zbytku stodoly a při příznivém počasí na prostranství před stodolu. V zimě je dílna jen obtížně využitelná, neboť má pouze lokální vytápění.

Jelikož se počet našich lidiček, kteří chtějí tvořit, zvyšuje a kuchyně není nafukovací, rozhodli jsme se tuto situaci řešit rekonstrukcí hospodářských prostor a zbytku stodoly na prostory pro tvoření. Při analýze současného stavu a průzkumu v okolních městech jsme zjistili, že zájem o možnost něco si vytvořit vlastními silami mezi lidmi je, zlaté české ručičky a kutilství zůstalo v lidech zakořeněno. Nabídka pro uspokojení těchto potřeb není prakticky žádná. Z těchto informací jsme vyhodnotili, že se jedná o zajímavý projekt, který by nás naplňoval a byl životaschopný a ekonomicky udržitelný. Pro výhodnější vyjednávání s dodavateli a pro možnost rozšíření sortimentu pro naše klienty bude společnost provozovat i malo případně velkoobchodní prodej a e-shop sortimentu, který bude v rámci tvoření využíván.

Projekt jsme začali variantou, která řeší problém s využitou kuchyní a malou dílnou ve stodole, avšak v průběhu zpracování projektu jsme si uvědomili, že toto řešení bude jen polovičatým řešením, neboť naše děti a mladí dospělí, kteří mají různá zdravotní postižení, budou mít malou možnost využití těchto dílen, obdobně by dopadli i někteří naši současní klienti, kteří mají hendikepované děti. Prostě jsme přestali přemýšlet přízemně a začali řešit, jak bychom mohli naše znalosti a zkušenosti využít a dali jsme dohromady projekt, který posune naši myšlenku k vybudování centra pro tvorbu a relaxaci jak pro jednotlivce, tak hlavně s cílem umožnit využití centra pro celé rodiny, kdy si každý najde to, co jej baví a zajímá. Výsledkem budou spokojení klienti a stmelené rodiny.

Námi navržený projekt řeší relaxaci a možnost společného využití volného času celé rodiny formou využití dílen pro různé techniky tvoření, včetně stolařské a zámečnické, prostor pro relaxaci, rehabilitaci, péči o tělo, kanisterapii a jiné zvířecí terapie. Součástí celého centra budou i přilehlé venkovní prostory, kde budujeme hřiště na petang, volejbal, další míčové hry i dětské pískoviště a prolézačky, posezení s možností grilování. Součástí fungování centra bude propojen svět hendikepovaných a zdravých a to jak při využívání služeb, které budou v maximální míře přizpůsobené všem, tak i v zajištění provozu centra budou využíváni hendikepovaní a znevýhodnění zaměstnanci. V průběhu průzkumu před založením společnosti, jsme byli osloveni organizátory příměstských táborů na možnost využití našeho centra při hledání nových aktivit s dětmi. Dle potřeb klientů a pro spojení světa hendikepovaných a zdravých bude celé centrum bezbariérové.  Provozovatelem je nově založená společnost splňující vizi sociálního podnikání (podíl znevýhod. zam. min. 40%, většina zisku jde do rozvoje společnosti). Při propagaci budou oslovovány další skupiny lidí, které mohou být našimi klienty, jako jsou milovníci cyklistiky (kolem centra jde cyklotrasa Kroměříž – Hostýnské vrchy), dále pak turisté, pro které může být centrum novým cílem jejich výletů, který jim nabídne zážitky jinde nepoznané.

Celkově lze říci, že v rámci zpracování podnikatelského plánu jsme si ověřili a doplnily naše předpoklady a můžeme říci, že námi navržený projekt je životaschopný a ekonomicky udržitelný, pouze potřebuje zajistit investiční prostředky na vybudování alespoň základních prostor.